Andelsboligforeningen Højskolelunden

Andelsboligforeningen Højskolelunden

Seniorboligerne i Højskolelunden er smukt beliggende i Rødding Højskoles ,,baghave”

Arkitekten om sine visioner i 2003
ved opførelsen af Højskolelunden:

Ved det smukke landskab ved Rødding Højskole med let træbevoksning, marker, søer og bæk,
har vi placeret en seniorbebyggelse bestående af relativ store boliger.
Med enkle og klart definerede bygningskroppe ligger de i det grønne – naturligt indpasset i
omgivelserne ligesom de gamle danske gårdanlæg. Alle boligerne åbner sig mod lyset og landskabet.
Med de store terrasser/altaner vil beboerne kunne nyde kontakten til den omgivende natur.
De smukke Højskolebygninger har været inspirationskilde for materialevalget til bebyggelsen.
Med hvide ydermure, røde tegltage og et klassisk bygningsprofil – vil „den nye landsby” indgå
i et nyt pagtskab med den gamle nabo.

KIM HOLST
Arkitekt MMA/PAR

ABF-Nyheder

ABF-AKTIVITETER

22. august 2024
Ny i bestyrelsen
22. august 2024
Dialogmøde - Humlebæk
05. september 2024
Bo Brandsikkert - Østerbro